Jak działają zawory pneumatyczne?

Jak działają zawory pneumatyczne?

Do sterowania przepływem sprężonego powietrza w przemysłowych i warsztatowych instalacjach pneumatycznych przeznaczone są różne rodzaje zaworów pneumatycznych oraz elektrozaworów. W przypadku urządzeń pierwszego typu sterowanie odbywa się automatycznie poprzez czynnik roboczy, jakim jest sprężone powietrze. W drugim przypadku zawór sterowany jest elektrycznie. W obu przypadkach celem działania zaworu jest regulowanie przepływu powietrza, aby siłownik pneumatyczny działał w oczekiwany sposób.

Budowa zaworu pneumatycznego

Zawory pneumatyczne składają się z korpusu i elementów sterujących. W sprzedaży znaleźć można ich wersje sterowane elektrycznie i pneumatycznie, w tym trójdrożne przeznaczone do obsługi siłowników jednostronnego działania i pięciodrogowe zwykle wykorzystywane do obsługi siłowników dwustronnego działania. Oba rodzaje zaworów mogą być instalowane bezpośrednio przy siłowniku albo na wyspie zaworowej. Na stronie https://www.martechpneumatyka.pl/zawory-pneumatyczne-i-elektrozawory-do-powietrza znaleźć można również wiele przykładów zaworów pneumatycznych sterowanych ręcznie, zawory mechaniczne do pneumatyki, a nawet specjalne wersje zaworów nożnych, które mogą sprawdzić się m.in. w zastosowaniach warsztatowych. To sprzęt zróżnicowany pod względem konstrukcyjnym, ale zawsze realizujący podobną funkcję, jaką jest regulacja przepływu sprężonego powietrza napędzającego działanie siłownika pneumatycznego.

Rodzaje zaworów do pneumatyki

Biorąc pod uwagę przeznaczenie zaworów pneumatycznych, możemy mówić o pięciu podstawowych rodzajach tego typu urządzeń. Są to:

  • zawory rozdzielające, które kierują przepływem czynnika roboczego (sprężonego powietrza), trójdrożne i pięciodrogowe,
  • zawory zwrotne, które stworzono z myślą o przepływie czynnika roboczego tylko w jednym kierunku,
  • zawory dławiące przeznaczone do sterowania natężeniem przepływu sprężonego powietrza,
  • zawory redukcyjne, które pomagają utrzymywać stałą wartość ciśnienia czynnika roboczego,
  • zawory bezpieczeństwa, które chronią przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, zabezpieczające przed uszkodzeniem siłowników pneumatycznych podpiętych do instalacji.

Obok podstawowych rodzajów siłowników pneumatycznych w sprzedaży dostępne są także tzw. przełączniki obiegu oraz zdwojonego sygnału. To specyficzne modele zaworów pneumatycznych stosowanych w niektórych zautomatyzowanych liniach technologicznych. Tego typu sprzętu używa się przede wszystkim do obsługi siłowników pneumatycznych jednostronnego działania.